SAMO DANAS

dana
sati
minuta
sekundi

BESPLATNA DOSTAVA!

Kafa koja „diše“

Ako ste veliki ljubitelj kafe, sigurno ste primjetili da se na vrećicama za kafu nalazi jednosmjerni ventil za degasifikaciju koji omogućava zrnima kafe da „dišu“.

Zašto nam je potreban?

Ventil za degasifikaciju je važna komponenta u pakovanja proizvoda. Kada se zrna kafe prže, proces prženja dovodi do drastične promjene hemijske strukture zrna. Voda u ćelijama kafe se isparava, te dolazi do otpuštanja velike količine ugljen-dioksida i nekoliko stotina supstanci koje se udružuju u jedinstvenu aromu kafe. U početku je proces prženja egzoterman, a kada postane endoterman dolazi do oslobođenja isparljivih komponenata koje se provlače kroz razne pukotine i pore iz strukture zrna kafe. Da bi se obezbjedilo što veće zadovoljstvo, kafa se hermetički pakuje odmah nakon prženja jer je osjetljiva na kiseonik odnosno „oksidaciju“ i bez zaštite proizvoda jedinstvena aroma kafe bi ubrzo počela isčezavati.

Da bi se spriječilo pucanje vrećice nastalo oslobađanjem ugljen-dioksida i sačuvala prvobitna svježina kafe, na ambalažu se postavlja ventil za degasifikaciju.

Kako djeluje?

Kada ugljen-dioksid ispušten iz kafe dostigne određeni pritisak, plin pomjera ventil za degasifikaciju iznutra prema van kako bi izbacio višak plina. Kada se pritisak u vrećici smanji na nivo koji nije dovoljan za otvaranje ventila, ventil se automatski zatvara, te sadržaj ambalaže biva potpuno zaštićen od vanjske oksidacije koja izazva isčezavanje arome.

Ventil se automatski otvora samo onda kada je pritisak veći od pritiska izvan vrećice, u suprotnom je zatvoren kako bi spriječio da vanjski vazduh uđe u vrećicu. Na ovaj način nakupljene isparljive komponente mogu pouzdano izaći iz ambalaže istovremeno zadržavajući kiseonik u sebi.

Ventil za degasifikaciju omogućava pakovanju da zadrži oblik, a kafi da ostane svježa kao i kada je bila pržena